Bezpečnostní upozornění

Obecné upozornění

Veškeré svíčky a vonné vosky BARKASTORE jsou určeny pro dospělé a svéprávné osoby. BarkaStore.cz není zodpovědná za zneužití produktů. Produkty jsou používány na vlastní nebezpečí. Některé vonné a esenciální oleje nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy, malé děti a zvířata

Svíčky i vonné vosky je ZAKÁZANO UŽÍVAT VNITŘNĚ nejsou tedy určeny ke KONZUMACI!

 

Vonné a esenciální oleje byly vyrobeny z kvalitních surovin. Tyto oleje nebyly testovány na zvířatech a neobsahují parabeny ani ftaláty. Vonné oleje použité ve svíčkách BarkaStore a vonných voscích sašetkách mají všechny důležité bezpečnostní listy – IFRA, SDS a splňují veškeré nařízení EU.

Minimální trvanlivost svíček je 2 roky. Během dlouhodobém uskladnění dochází k postupnému uvolňování vůně. Vonné vosky ponechané v otevřené krabičce uvolňují vůni minimálně 3 měsíce od nákupu.

Svíčky jsou ozdobeny MICA práškem, sušenými bylinami a polodrahokamy. Před zapálením vyjměte vše, co by se mohlo dotýkat ohně. Vosk ve svíčkách a vonných voscích je sójový - ECO Soya, neobsahuje pesticidy, herbicidy a ani ropné směsi nebo složky.

Svíčky a vonné vosky nejsou kosmetické produkty!

Upozornění:

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí. Mohou způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí. 

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny etiketami, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie. Jejich použití a obsah jsou dané zákonem.

Etiketa obsahuje:

  • povinné piktogramy,
  • údaje o společnosti,
  • bezpečnostní věty,
  • chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci.

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky značky BarkaStore a zde na webové stránce. Může dojít k odlepení nebo ztrátě etikety ze svíčky, proto vždy pozorně čtěte bezpečnostní upozornění.

Norma ČSN EN 15494, tato norma určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

 

Povinné bezpečnostní informace
 
 1
Obecný symbol varování.
 
2
Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
 
3
Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 
4
Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
 
5
Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů,které se mohou snadno vznítit.
 
Volitelné bezpečnostní informace
 
6
Neumísťujte svíčky do průvanu.
 
7
Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
 
8
Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 
9
Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm. V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.
 
10
Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
 
11
Vždy používejte svícen.
 
12
V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky.Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.
 
1
Nepohybujte svíčkou během hoření
 
14
Nehaste tekutinami.
 
15
Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.
 
nejez
Svíčky ani jejich části nekonzumujte.
 
 
 
Veškeré informace, texty, fotografie uvedené zde na e-shopu www.barkastore.cz jsou majetkem provozovatele Kateřiny Jánské.Nemohou být použity, kopírovány, sdíleny nebo jinak dále šířeny bez souhlasu. Pokud dojde k porušení tohoto nařízení bude zahájeno právní řízení. Provozovatel má právo na jakékoliv úpravy www.barkastore.cz bez jakéhokoliv upozornění.